Kiiltomelt 1570
Sulateliima

Kiiltomelt 1570 on EVAC-sulateliima pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä kuumapito
  • Nopea

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt 1570 on erittäin nopeasti sitova pakkaussulateliima, joka soveltuu paperi-, kartonki- ja aaltopahviliimauksiin. Liimalla on hyvä lujuus kuumana (hot-tack). Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkausliimakäyttöön FDA 175.105 mukaan.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt 1570 10 kg T7221.010
Värit

kellertävä

Pehmenemispiste

110 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

1400 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avoin aika

lyhyt

Käyttölämpötila

160 - 180 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin-, kiekko- tai siirtovarsilevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu