Kiiltomelt 1527 blue
Sulateliima

Kiiltomelt 1527 blue on EVAC-sulateliima paperi- ja pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Joustaa hyvin rullan käärinnässä

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt 1527 blue on nopeasti sitova pakkaussulateliima, joka soveltuu paperin, kartongin ja aaltopahvin liimaukseen. Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkausliimakäyttöön FDA 175.105 mukaan.

GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

43%

Värit

sininen

Pehmenemispiste

88 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

1200 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avoin aika

keskipitkä

Käyttölämpötila

150 - 180 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin-, kiekko- tai siirtovarsilevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu
GREEN CONTENT 43%