Kiilto Pro SMP CS

Kiilto Pro SMP CS on 1-komponenttinen silyylimodifioitu liima tekonurmimattojen saumojen liimaukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä levitettävyys
  • Liimaustyö onnistuu kosteissa olosuhteissa
  • Ei sisällä isosyanaattia

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

SMP-pohjainen kosteuskovettuva liima hiekkanurmimattojen saumojen liimauksiin. Soveltuu sekä käsin että koneellisesti tapahtuvaan levitykseen. Hyvät levitysominaisuudet, jää hampaalle. Kenttä on nopeasti jatkokäsittelykelpoinen. Liima tarttuu ja kovettuu myös kylmissä olosuhteissa. Voidaan käyttää saumanauhan liimauksiin myös joustavalle alustalle Parhaat työskentelyolosuhteet ovat +15 ... 20°C välillä. Alin käyttölämpötila +1°C

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto Pro SMP CS 12 kg/10 l T3469.010
Tyyppi/sideaine

Silyylimodifioitu polymeeri

Värit

Vihreä

Avoin aika

Alustaan levitettynä max. 15 min. Liimattavien pintojen kosteus lyhentää avointa aikaa.

läpikovettuminen

n. 12 h / 20 °C

Puristusaika

Sitomisaika n. 2h / 20 °C

Käyttöolosuhteet

Parhaat työskentelyolosuhteet +15 - 20°C välillä (alin lämpötila +1 °C).

Pakkauskoot

12 kg/10 l

Riittoisuus

Levyalustalle 700-800 g/m², Betonialustalle 1-1,2 kg/m², Pelkän sauman kohdalle 500 g/m² .

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25 )°C lämpötilassa 12 kuukautta . Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Tarkista liiman tarttuminen käytettäviin materiaaleihin ennen työn aloittamista. Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat. Puhdista liimattavat pinnat pölystä, rasvasta ym. liasta tapauksesta riippuen esim. liuottimella pyyhkimällä. Liima levitetään esim. hammastetulla lastalla yksipuoleisesti vain saumanauhaan. Päällysteen ja nauhan väliin on kiinni painettaessa muodostuttava yhtenäinen liimakerros. Alapuolelta profiloiduilla päällysteillä tämä on mahdollista vain kun levitykseen käytetään riittävän karkeahampaista lastaa. Päällyste tulee hiertää/jyrätä uudelleen mahdollisimman pian. Parhaiten tähän soveltuu ns. laattajyrä. Jos jyräystä ei ole mahdollista suorittaa, on liimausvaiheessa painojen avulla varmistettava yhtenäisen liimakerroksen muodostuminen liimasaumaan. Kosteissa olosuhteissa liimattaessa avonaiset liima-astiat tulee suojata sateelta.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
LEED