Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Nordic Ecolabel
Avainlippu
GREEN CONTENT 38%*

Kiilto Pro Pack Eco 2969
EVAC-liima

Kiilto Pro Pack Eco 2969 on EVAC-pohjainen dispersioliima elintarvikepussien valmistukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu*
  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Hyvä adheesio useisiin muoveihin

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

* Kiilto Pro Pack Eco 2969 on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Uusiutuvat raaka-aineet perustuvat massatasapainolaskentaan.

Kiilto Pro Pack Eco 2969 on korkeaviskoottinen, elintarvikepakkausten valmistamiseen soveltuva EVAC-dispersioliima, jolla on hyvä tarttuvuus alumiinifolioon. Liimaa käytetään esimerkiksi grillipussien valmistuksessa.

Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 sekä (EU) 10/2011 muoviasetuksen mukaan. Tarkemmat tiedot vaatimustenmukaisuusilmoituksesta.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto Pro Pack Eco 2969 100 kg T4510.100
Kiilto Pro Pack Eco 2969 15 kg T4510.015
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

38%*

Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositeetti

24 000 mPas (Brookfield RVT, 6/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Nordic Ecolabel
Avainlippu
GREEN CONTENT 38%*