Kiilto Pro Pack Eco 1100
Akrylaattidispersioliima

Kiilto Pro Pack Eco 1100 on akrylaattipohjainen tarradispersioliima.

Edut ja ominaisuudet

  • Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu*
  • Monikäyttöinen
  • Voimakas tarraominaisuus

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

* Kiilto Pro Pack Eco 1100 on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Uusiutuvat raaka-aineet perustuvat massatasapainolaskentaan.

Kiilto Pro Pack Eco 1100 on tarraliima, joka soveltuu muovikalvojen liimaukseen esim. somistuskohteissa. Liimalla saavutetaan tarraliimaksi luja liimakalvo. Kovuutensa vuoksi, etenkin huokoisilla materiaaleilla, on suositeltavaa käyttää vesikontaktiliiman tavoin kaksipuolista liiman levitystä. Ei sovellu alumiinin eikä galvanoitujen pintojen liimaukseen.

Liimalla on laivateollisuuden IMO FTPC (IMO Resolution MSC.61 (67) Part 5)-paloluokitus sekä MED-sertifikaatti (ns.Ruorimerkki).

Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 mukaan. Tarkemmat tiedot vaatimustenmukaisuusilmoituksesta.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto Pro Pack Eco 1100 15 kg T4513.015
Kiilto Pro Pack Eco 1100 kontti T4513.992
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

60%*

Tyyppi/sideaine

Akrylaattidispersioliima

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³/20°C

pH

5

Viskositeetti

2 400 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

IMO - Ruorimerkki
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu
GREEN CONTENT 60%*