Käyttöala

Kiilto FP Hardener on Kiilto Fireproof 10:n kanssa käytettävä orgaaninen kovete. Kovetteen lisäys nopeuttaa liimasauman läpikovettumista. Kovetteen lisäykseen Kiilto Fireproof 10:n joukkoon suositellaan automaattista sekoituslaitteistoa. Käyttöalue kts. Kiilto Fireproof 10 esitteestä.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto FP hardener 20 l T2364.020
olomuoto

Matalaviskoottinen neste

Tiheys/ominaispaino

n. 1.1 kg/dm³

pH

Seos 11,3

Värit

Kirkas

Sekoitussuhde

100:2 paino-osina (hartsi:kovete)

Viskositeetti

2.4-2,5 mPas (25°C)

Seosviskositeetti

50 000 mPas

nahoittumisaika

1-3 min

läpikovettuminen

2-8 h

Pakkauskoot

20 l

Varastointi

Tuote varastoidaan tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa kuivassa paikassa, +10…+25 °C lämpötilassa, valolta suojattuna. Tuotetta ei saa varastoida lasikuitua sisältävissä pakkauksissa. Varastointi-ikä oikein varastoituna vähintään 18 kk.

Käyttöohje

Sekoita Kiilto FP hardener huolellisesti Fireproof 10- hartsin joukkoon. Noudata suositeltua seossuhdetta tarkasti. Liimattavat kappaleet liitetään yhteen välittömästi liiman levityksen jälkeen. Sekoituslaitteen valinnassa tulee varmistaa, että kovetteen kanssa kosketuksissa olevat tiivisteet ovat EPM-kumia tai PTFE:a (esim. Teflon ®). Muilla tiivistemateriaaleilla saattaa pitkän ajan kuluessa esiintyä tiivisteen turpoamista ja haurastumista.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu