Kiilto Cleaner 307

1-komponenttisten liimalaitteistojen ja suuttimien puhdistusaine.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Tuotetta voidaan käyttää PUR-liimojen levityslaitteiden suuttimien ja muiden osien puhdistukseen. Tuote soveltuu myös liimajäänteiden ja -roiskeiden puhdistukseen.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto Cleaner 307 200 kgl/200 l T2326.200
Kiilto Cleaner 307 5 l T2326.005
olomuoto

Matalaviskoottinen neste

Tiheys/ominaispaino

n. 0.96 kg/dm³

Värit

Väritön

Käyttöolosuhteet

Kiehumispiste 241 °C
Leimahduspiste 108 °C

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Käytä tuotetta sellaisenaan ja laimentamatta. Anna tarvittaessa vaikuttaa pidempään. Puhdistettavat esineet voidaan myös upottaa tuotteeseen. HUOM! Käytettäessä tuotetta polyuretaanilaitteen pesuun tulee aina huolehtia, että liuottimen kanssa kosketuksissa olevat tiivisteet ovat EPDM-kumia tai PTFE:a (esim. Teflon ®). Muilla tiivistemateriaaleilla saattaa pitkän ajan kuluessa esiintyä tiivisteen turpoamista ja haurastumista.

Tuotetta ei saa laskea viemäriin, vaan jäte toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu