Käyttöala

Kiilto Cleaner 305 on keskinopeasti haihtuva hydrofobinen puhdistusaine. Kiilto Cleaner 305:n etuja ovat sen tehokkuus, hajuttomuus ja korkea kiehumispiste. Kiilto Cleaner 305 sopii SMP-pohjaisten tuoreiden liimatahrojen ja työvälineiden puhdistamiseen erityisesti silloin, kun liuottimelta toivotaan hajuttomuutta.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto Cleaner 305 800 g/1 l T5424.935
Tyyppi/sideaine

hiilivetyliuotin

olomuoto

matalaviskoottinen neste

Tiheys/ominaispaino

0,835 kg/dm³

Värit

kirkas

pakkasenkestävyys

ei jäätyvää

Varastointi

Avaamattomana 24 kuukautta +10°C - +25°C lämpötilassa.

Käyttöohje

Kiilto Cleaner 305:a käytetään sellaisenaan. Anna aineen vaikuttaa pinnalla pidempään, jos lika on tiukassa. Puhdistettavat osat voidaan laittaa myös likoamaan Kiilto Cleaner 305:n. Tarkista tarvittaessa, että puhdistettava materiaali kestää liuotinta.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä
käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa
olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se
saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa
merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on
laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata
lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja
mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä
suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja
pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.