Kestopur PL 100/20
1-komponenttinen polyuretaaniliima

Kestopur PL 100/20 on 1-komponenttinen polyuretaaniliima metallien ja eristemateriaalien liimaukseen kerroslevyrakenteissa laivateollisuudessa.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopur PL 100/20 on nopeasti kovettuva 1-komponenttinen, paloluokiteltu polyuretaaniliima, joka kovettuu kosteuden avulla. Liiman kovettuessa muodostuu jonkin verran vaahtoa. Kestopur PL-liimoilla on laivateollisuuden IMO FTPC (IMO Resolution MSC.61 (67) Part 5)-paloluokitus sekä MED-sertifikaatti (ns. Ruorimerkki). Kestopur PL 100/20 soveltuu mm. puun, teräksen, alumiinin, eristysmateriaalien ja erilaisten muovien liimaukseen. Liima säilyttää elastisuutensa alhaisissakin lämpötiloissa.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur PL 100/20 15 kg/ 10 l T1158.010
Kestopur PL 100/20 300 kg/200 l T1158.200
Kestopur PL 100/20 Schütz cont T1158.996
Tiheys/ominaispaino

n. 1.50 kg/dm³

Värit

vaalea

Leikkauslujuus

-RST/RST 5 N/mm²
-epoksimaalattu pelti 12 N/mm²
-punapyökki/punapyökki 8,8 N/mm²
-EN 204-D4 storage sequence 5,0-6,0 N/mm²

Viskositeetti

9 000 mPas (Brookfield, RVT 20 °C);

Avoin aika

max. 30 min

Liiman levitysmäärä

200...400 g/m² materiaalista riippuen

Puristusaika

6 h / 20°C (vesisumutus 20-30 g/m²)

Pakkauskoot

10 l, 200 l, 1000 l

Varastointi

Avaamattomana (+10 -+20 )°C lämpötilassa 6 kuukautta. Huom! Kesäkuukausina lämpimän sään ja korkean ilmankosteuden vallitessa varastointiaika voi olla huomattavastikin lyhyempi, jopa 3 kuukautta. Maksimivarastointilämpötila +30 °C.

Käyttöohje

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Puhdista liimattavat pinnat hapettumista, rasvasta ym. liasta tapauksesta riippuen liuottimella tai hionnalla. Levitä liima yksipuoleisesti tasaiseksi kerrokseksi. Liiman pinnalle sumutettu ohut vesikerros lyhentää puristusaikaa. Poista tuoreet liimatahrat kuivalla rievulla ja puhdista pinnat asetonilla tai ksyleenillä. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Suosittelemme liimausta tehtäväksi huoneenlämpötilassa; liimaus voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +5…+10°C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.