Kestopur 20 kovete on 2-komponenttisten Kestopur-polyuretaaniliimojen liuotinvapaa isosyanaattikovete.

Edut ja ominaisuudet

  • Varmista oikea kovete liiman tuote-esitteestä

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopur 20 on 2-komponenttisten Kestopur-polyuretaanivaluhartsien sekä -liimojen modifioitu, liuotinvapaa isosyanaattikovete. Kestopur 20:lla valuhartsista tai liimasaumasta tulee erittäin elastinen, ja etenkin repimislujuus on todella suuri.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur 20 kovete 24kg/20 l T3632.020
Tiheys/ominaispaino

n. 1.20 kg/dm³

Värit

ruskea

Sekoitussuhde

kts. hartsin tuote-esite

Viskositeetti

150 mPas (Brookfield RVT 2/20, 20°C)

Pakkauskoot

24 kg

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25 )°C lämpötilassa 12 kuukautta. Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Käyttöohje

Liimattavien pintojen tai valettavien kappaleiden tulee olla puhtaat ja kuivat. Puhdista tarvittaessa pinnat hapettumista, rasvasta ym. liasta esimerkiksi Kiilto Cleaner 303:lla, asetonilla tai hiomalla. Sekoita Kestopur 20 –kovete huolellisesti Kestopur-hartsin joukkoon. Noudata suositeltua seossuhdetta tarkasti – liian pieni tai liian suuri kovetepitoisuus johtaa epätäydelliseen kovettumiseen ja yleensä liian pehmeään lopputuotteeseen. Estä ilmankosteuden pääsy tuotteeseen, koska se aiheuttaa kuplanmuodostusta ja viskositeetin nousua. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja käytä sopivaa suojavaatetusta. Suosittelemme valua tai liimausta tehtäväksi huoneenlämpötilassa; työ voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +5…+10°C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti ja säilyvyys heikkenee.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Ruiskutettaessa ja yli +40°C lämpötilassa on käytettävä hengityssuojainta ja
huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Pienet määrät kovetetta ja hartsia voidaan sekoittaa keskenään oikeassa suhteessa ja toimittaa kovettuneena kaatopaikalle. Suuret määrät kovetetta hävitetään toimittamalla se ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu