Käyttöala

Kestofol P/H on nopeasti sitova dispersioliima melamiini- ja PVC-folioiden
liimauksiin puupohjaisille levyalustoille. Liimalla saadaan hyvä, tasainen pinnan
laatu.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestofol P/H 15 kg T1482.015
Tyyppi/sideaine

EVAC

pH

8

Viskositeetti

18 000 mPas (Brookfield 6/20,+20°C)

Avoin aika

n. 4 min.

Liiman levitysmäärä

80...120 g/m²

Puristuspaine

0,1...0,15 N/mm²

Käyttölämpötila

+18...+25°C

Ilman kosteus

50...60 %

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Liimausominaisuuksiin vaikuttavat voimakkaasti liimausolo- suhteet, kuten puumateriaalin ja ilman kosteus, lämpötila, imukyky ja liiman levitysmäärä, joten antamiamme arvoja voidaan pitää vain lähtökohtana. Riittävän pitkän puristusajan määrittämiseksi ja liimasauman lujuuden varmistamiseksi tulee tehdä asiaankuuluvat testit ennen tuotantomittakaavaista käyttöä. Korotettu lämpötila lyhentää tarvittavaa puristusaikaa. Liimattaessa tulee huomioida folionvalmistajan ohjeet.
Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat pölystä, rasvasta yms. Sekä liiman että materiaalin lämpötilan tulisi olla yli +15° C. Liima sitoo alemmissakin lämpötiloissa (yli +3°), mutta kuivumisaika on tällöin pidempi. Käytettäessä pientä levitysmäärää on tehtävä liimauskokeet riittävän lujuuden varmistamiseksi. Liima voidaan levittää joko kalvoon tai levyyn. Liimanlevityksen jälkeen folio painetaan välittömästi kiinni.
Kappaleet puristetaan joko tela- tai tasopuristimessa. Koska saumaan ei saa jäädä ilmaa, puristustelojen käyttö on suositeltavampaa. Jos käytetään taso-
puristinta on pinta ensin "rullattava", että ilma saadaan pois. Levyt pinkataan.
Ennen jatkokäsittelyä levyjen on annettava kuivua vähintään kaksi tuntia.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu