Kesto Trennmittel 2000
Irrotusaine

Kesto Trennmittel 2000 on korkeaviskoottinen irrotusaine.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kesto Trenmittel 2000 on korkeaviskoottinen irrotusaine, joka estää liimapurseiden tarttumista puristinlevyihin. Tuote on vahaemulsio, joka ei sisällä silikonia eikä öljyä. Kuivunut kalvo hylkii liimaa. Kesto Trennmittel 2000 ei vahingoita metalli- eikä kumipintoja eikä vaikeuta myöhemmin tapahtuvaa pintakäsittelyä esim. lakkausta.

PakkauskokoTuotekoodi
Kesto Trennmittel 2000 5 l astia T1955.005
Tyyppi/sideaine

Vesipohjainen vahaemulsio, irrotusaine

olomuoto

Korkeaviskoottinen neste

Tiheys/ominaispaino

1,08

pH

3

Värit

Valkoinen

Viskositeetti

7 mm2/s

seoksen väri

Valkoinen

Varastointi

Avaamattomana + 20° C lämpötilassa 24 kuukautta.

Käyttöohje

Kesto Trennmittel 2000:a levitetään lastalla tai kuitukankaalla ohut tasainen kerros puristinlevyjen pintoihin. Aine saa kuivua yön yli tai kuivumista voidaan nopeuttaa nostamalla puristinlevyjen lämpötila + 60 °C:een,
Jos irrotusaine on puristettaessa vielä nestemäistä, se saattaa imeytyä liimattavien kappaleiden pintaan ja haitata jälkikäsittelyä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.