Kuivaketju10

Kiillon suunnitteluaineisto käytettävissä suoraan Kuivaketju10-mallissa

Kiillon suunnitteludokumentaatio auttaa suunnittelijaa, rakennustyön toteuttajaa, tilaajaa, valvojaa ja muita hankkeen osapuolia toimimaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Detaljiikka ohjaa suunnittelijaa ja toteuttajaa rakennustuotteiden valinnassa ja muistuttaa huomioimaan laadunvarmistusta ja sen todentamista koskevat seikat eri rakenteissa. Rakennushankkeen kosteudenhallinta on huomioitu selkeästi niin, että myös Kuivaketju10-toimintamallin mukaan toteutettavissa kohteissa aineisto on suoraan käytettävissä. Detaljit ja työselostukset voidaan liittää suunnitelmiin ja täydentää huoltokirja-aineisto helposti dokumenttipankkimme aineistolla kohteessa käytettävien ratkaisujen mukaan.

Kuivaketju10-toimintamallin mukaisen riskilistan kosteudenhallintaan liittyvien toimenpiteiden todentaminen on helppoa Kiilto huoltokirja-aineistoa hyödyntämällä. Materiaalivalinnat voidaan merkitä detaljeihin sekä mainita tarkennukset työselostuksissa. Materiaalien laadunvarmistusdokumentit ja tarvittavat työohjeet sekä ylläpitoon liittyvä aineisto on ladattavissa helposti samasta paikasta. Autamme mielellämme oikeiden materiaalien valinnassa, käytön perehdytyksessä sekä neuvomme mallityön valmisteluissa kohteessa.

Kaikki Kiilto-vedeneristysjärjestelmät ovat luotettavia ja hyväksyttyjä vaihtoehtoja Kuivaketju10-toimintamallin mukaisen märkätilan rakentamiseen. Kaikki Kiilto-vedeneristysjärjestelmät ovat sertifioituja ja niitä voidaan käyttää Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti rakennettavan kohteen märkätilan toteuttamiseen. Neljä erilaista tapaa, joita voidaan limittää kohteen vaatimusten mukaan myös keskenään, on testattu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1. Näihin järjestelmiin löytyvät suunnitteluaineistot dokumenttipankistamme. 

Me Kiillossa neuvomme ja autamme rakennushankkeen eri vaiheissa ja olemme huomioineet myös käyttäjän ja tilojen käytön ohjeistuksen tilojen valmistuttua. Toivomme voivamme auttaa hankkeen osapuolia dokumentaation hallinnassa sekä laadunvarmistuksessa. Riskilistan toimenpiteiden todentamiseen kiinnitämme erityistä huomiota ja näin helpotamme hankkeen läpivientiä ja sujuvuutta. Esimerkiksi märkätilojen käyttäjälle laatimamme käyttöohjeet sekä tilojen ylläpitopuhdistusohjeet löytyvät dokumenttipankin huoltokirja-aineistosta. Lataa dokumentit sivuiltamme ja liitä rakennuksen huoltokirjaan.

Mikä Kuivaketju10?

Kuivaketju10 on rakentamisen toimintamalli. Kuivaketju10-mallia ylläpitää ja jatkokehittää Rakentamisen Laatu RALA ry.

Rakentamiseen liittyvään kosteudenhallintaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Sen seurantaa ja toteutumista halutaan tehostaa ja valvoa tarkemmin rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Vuoden 2018 alusta voimaan astuneen asetuksen (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta) tavoitteena on vähentää kosteusvaurioita. Asetuksessa edellytetään entistä tarkempaa kosteudenhallinnan seurantaa ja dokumentointia. Siihen liittyen uutta Kuivaketju10-mallia pidetään hyvän rakennustavan mukaisena pohjana rakentamisen kosteudenhallinnan tulevaan tarkempaan ohjeistukseen ja malli on käytössä laajasti uudiskohteissa Suomessa.

Kosteusvaurioiden syntyä ja syitä on laajasti tutkittu. Näiden tutkimusten perusteella on saatu lopputulos, jonka mukaan voidaan esittää 10 erillistä riskiä, jotka ovat olleet keskeisimmät syyt kosteusvaurioiden syntyyn rakennushankkeessa. On tutkittu, että näiden kymmenen riskin hallinnalla voidaan välttää yli 80 % kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. Siispä, Kuivaketju10-mallissa tarkastellaan näitä kymmentä riskiä kohteessa ja niiden tärkeys kirjataan ylös. Jos jokin riski todetaan olemassa olevaksi, siihen löytyy mallissa omat ohjeet, miten tulee missäkin hankkeen vaiheessa menetellä. Tällöin voidaan varmistua siitä, että riski on varmasti huomioitu.

Toimintamalliin liittyy keskeisesti kohteeseen laadittava riskilista ja siihen kirjattujen riskien huomiointi ja toimenpiteiden todentaminen. Tavoitteena mallissa on varmistaa kohteen kosteudenhallintaan liittyvien riskien huomiointi ja vähentää riskejä koko elinkaaren ajan. Malli etenee loogisen ketjun mukaisesti, jota seurataan koko hankkeen ajan.

Kuivaketju10-mallin mukaisesti toteutettavaan hankkeeseen kiinnitetään heti hankkeen alkaessa kosteuskoordinaattori. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10-mallin toteutumista. Yksi tärkeä tehtävä on muun muassa varmistaa ja hyväksyä suunnittelijoiden ja urakoitsijan mallin mukainen riskien huomiointi ja todentaminen.

Kuivaketju10-toimintamallissa kohteen kosteudenhallintaan liittyvät toimenpiteet dokumentoidaantarkasti. Hankkeen valmistuttua käyttöönotossa arvioidaan, miten hyvin mallin toteutuksessa on onnistuttu. Onnistuneelle hankkeelle voidaan hakea Kuivaketju10-statusta.