Taloudellisen vastuun teemat

Olennaisuusarviointityössämme Kiillon vastuullisuustyöryhmä määritti seuraavat olennaiset aiheet, joiden käytännön toimintoja kuvaavat jokaisen aiheen alapuolella olevat kohdat.

Liiketoiminnan kehitys ja kasvu

  • Arvoketjun hallinta
  • Toimialaosaamisen kasvattaminen
  • Uudet tuotteet ja palvelut

Jaetun arvon tuottaminen

  • Yhtiön rahavirtavuo
  • Yrityskansalaisuus
  • Kehittyvien markkinoiden verojalanjälki

Eettinen liiketoiminta

  • Osto- ja myyntitoiminnan kehittäminen
  • Korruption torjunta