Sosiaalisen vastuun johtaminen

Johtamisen onnistumista mitataan Corporate Spirit Oy:n teettämällä henkilöstötutkimuksella, jonka tuloksia verrataan toimialan muihin yrityksiin. Lisäksi yhtiö seuraa rekrytoitavien henkilöiden palautetta toteutuneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.

Työterveyslaitos tekee Kiillossa työhygieniamittauksen neljän vuoden välein. Yhteistyö on kuitenkin jatkuvaa, koska Kiillon kemian alan asiantuntemusta halutaan hyödyntää ja jakaa tarkastusten ulkopuolellakin. Kiilto levittää tietouttaan asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen.

Kiillolla ei keskitytä suojaamaan vain omaa tehdasaluetta ja henkilöstöä, vaan kemikaaliturvallisuus ulottuu aina asiakkaisiin asti. Kiillon asiantuntijat tunnistavat riskit ja opastavat asiakkaitaan välttämään niitä.

Kiilto ottanut työntekijän työturvallisuuden osaksi tuotekehitystä ja teknistä kehitystä. Jokaista tuotetta kehitettäessä ja raaka-ainetta valittaessa mietitään aina ensin työntekijän työturvallisuutta ja mahdollista altistumisvaaraa.