Sosiaalisen vastuun teemat

Olennaisuusarviointityössämme Kiillon vastuullisuustyöryhmä määritti seuraavat olennaiset aiheet, joiden käytännön toimintoja kuvaavat jokaisen aiheen alapuolella olevat kohdat.

Turvallinen työpaikka

 • Työtapaturmien ehkäisy
 • Turvallisuuden kehittäminen

Innostava työympäristö

 • Tuki eri
  elämäntilanteiss
 • Hyvä
  esimiestyö
 • Kuunteleva
  organisaatio
 • Henkilöstön
  hyvinvointi

Ihmisoikeudet arvoketjussa

 • Tasa-arvoinen
  työympäristö
 • Lapsityövoiman
  ehkäiseminen

Osaamisen kehittäminen

 • Henkilöstön
  osaamisen kehittäminen
 • Asiakkaitten
  osaamisen kehittäminen
 • Oppilaitosyhteistyö
 • Vastuullinen
  tuoteinformaatio ja markkinointi
 • Digitaaliset ratkaisut