Sitol 7060E

Sitol 7060E on lasipullojen etikettiliima.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä märkäpito
  • Korkeaviskoottinen
  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 7060E soveltuu etikettien liimaukseen lasi- ja metallipinnoille telalevityslinjassa. Liimalla on hyvä märkäpito sekä kondenssiveden kesto.
Maksimi linjanopeus 60.000 1/h (maksiminopeuteen vaikuttavat monet tekijät, jotka tulee tapauskohtaisesti huomioida).

Pakkauskoko Tuotekoodi
Sitol 7060E 30 kg T3335.030
Sitol 7060E Schütz cont T3335.996
Tyyppi/sideaine

Tärkkelysliima

Tiheys/ominaispaino

1,15 kg/dm

pH

7,5

Viskositeetti

73 000 mPas Brookfield RVT, 7/20, 20 °C

Käyttöolosuhteet

18 ... 30 °C

Varastointi

Avaamattomana +1°C lämpötilassa 9 kuukautta, +20°C 6 kuukautta, +40°C 2 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti ja lopuksi kuumalla vedellä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä
käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa
olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se
saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa
merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on
laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata
lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä
suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja
pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu