Sitol 5020

Sitol 5020 on EVA-pohjainen dispersioliima grillipussin liimaukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä rasvankesto
  • Hyvä lämmönkesto

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 5020 on korkeaviskoottinen modifioitu EVAC-kopolymeeridispersioliima, jolla voidaan liimata esim. PVC:tä, alumiinifolioita tai polystyreeniä imeville materiaaleille, kuten paperille ja kartongille. Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkausliimakäyttöön FDA 175.105 mukaan.

Pakkauskoko Tuotekoodi
Sitol 5020 30 kg T1377.030
Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³

pH

4.5

Viskositeetti

50 000 mPas (Brookfield RVT, 7/20, 20 °C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu