Sitol 5012/43

Sitol 5012/43 on EVAC-dispersioliima laminointiin.

Edut ja ominaisuudet

  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Hyvä adheesio useisiin muoveihin
  • Hyvä adheesio alumiinifolioon

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 5012/43:lla on erinomainen tarttuvuus esim. PVC:lle, alumiinifolioille, selluloosa-asetaatille ja polystyreenille sekä useille lakkapinnoille. Sitol 5012/43 soveltuu mappien ja kansioiden valmistukseen, laminointiin ja pakkausten suljentaan.
Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkausliima-käyttöön FDA 175.105 mukaan. Liima täyttää sekä elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden ja materiaalien kehysasetus (EY) N:o 1935/2004:n, GMP-asetus (EY) N:o 2023/2006:n hyvistä tuotantotavoista, Elintarvikelaki L 23/2006:n että muoviasetus (EU) 10/2011:n.

PakkauskokoTuotekoodi
*Sitol 5012/43 15 kg T1221.015
*Sitol 5012/43 IBC cont T1221.994
Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³ ( 20°C)

pH

5

Viskositeetti

4 800 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Nordic Ecolabel
Avainlippu