Sitol 3348

Sitol 3348 on akrylaattidispersioliima tarraliimauksiin.

Edut ja ominaisuudet

  • Korkeaviskoottinen
  • Hyvä jälkilämmönkesto

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 3348 on korkeaviskoottinen tarraliima. Sitol 3348 soveltuu erilaisiin tarraliimauksiin ja vaikeiden muovimateriaalien laminointiin.

PakkauskokoTuotekoodi
*Sitol 3348 15 kg T1173.015
Tyyppi/sideaine

Akrylaattidispersioliima

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³ ( 20°C)

pH

5

Viskositeetti

6 500 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu