Sitol 2969

Sitol 2969 on EVAC-pohjainen dispersioliima elintarvikepussien valmistukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Hyvä adheesio erilaisiin muoveihin

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 2969 on korkeaviskoottinen, elintarvikepakkausten valmistamiseen soveltuva EVAC-dispersioliima, jolla on hyvä tarttuvuus esim. alumiinifolioon. Sitol 2969 –liimaa käytetään mm. grillipussien valmistuksessa.
Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkausliima-käyttöön FDA 175.105 mukaan.

PakkauskokoTuotekoodi
*Sitol 2969 100 kg T3301.100
*Sitol 2969 30 kg T3301.030
Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositeetti

24 000 mPas (Brookfield RVT, 6/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu