Sitol 2805

Sitol 2805 on EVAC-pohjainen kansitusliima graafiseen teollisuuteen.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä adheesio mm. PVC-kalvolle

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 2805 on nopeasti sitova matalaviskoottinen EVAc-dispersioliima. Liiman peseytyvyys on hyvä. Sitol 2805 soveltuu graafisen teollisuuden kansitusliimaksi. Liimaa voidaan käyttää kansitettaessa mm. kluutti-, PVC- ja laminaattipintaisia kansia.

Pakkauskoko Tuotekoodi
*Sitol 2805 15 kg T3410.015
Sitol 2805 cont T3410.994
Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositeetti

2 800 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Nordic Ecolabel
Avainlippu