Sitol 2085

Sitol 2085 on EVAC-pohjainen dispersioliima pakkausteollisuuteen.

Edut ja ominaisuudet

  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Hyvä adheesio useille muovikalvoille

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 2085 sitoo erittäin nopeasti, ja sillä voidaan liimata kartongille myös muoveja (esim. koronakäsitelty PE). Soveltuu pakkaavan teollisuuden käyttöön, esim. koteloiden muodostukseen ja suljentaan, aaltopahvilaatikoiden, kartonkikoteloiden sekä paperipussien sivuliimaukseen.
Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkausliima-käyttöön FDA 175.105 mukaan. Liima täyttää sekä elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden ja materiaalien kehysasetus (EY) N:o 1935/2004:n, GMP-asetus (EY) N:o 2023/2006:n hyvistä tuotantotavoista, Elintarvikelaki L 23/2006:n että muoviasetus (EU) 10/2011:n.

Pakkauskoko Tuotekoodi
Sitol 2085 15 kg T1877.015
Sitol 2085 IBC cont T1877.994
Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositeetti

950 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu