Sitol 2075

Sitol 2075 on EVAC-pohjainen dispersioliima paperi- ja pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Hyvä adheesio useisiin muoveihin
  • Hyvät suutinominaisuudet

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 2075 on dispersioliima, joka on kehitetty kirjekuoren sivu-ja ikkunaliimaksi vaativiin liimalaite sovellutuksiin. Liima ei tuki suutinta ja on helppo pestä. Liiman valmistukseen käytetään vain raaka- aineita, jotka soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 mukaisesti. Liima täyttää sekä elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden ja materiaalien kehysasetus (EY) N:o 1935/2004:n, GMP-asetus (EY) N:o 2023/2006:n hyvistä tuotantotavoista, Elintarvikelaki L 23/2006:n että muoviasetus (EU) 10/2011:n.

PakkauskokoTuotekoodi
*Sitol 2075 15 kg T3231.015
*Sitol 2075 IBC cont T3231.994
*Sitol 2075 kontti T3231.992
Kiilto Pro Pack Eco 2075 kontti T4503.992
Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

5

Viskositeetti

1 050 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Nordic Ecolabel
Avainlippu