SMP-tiivistysmassa Ilmanvaihtokanavien ja –kanavaosien tiivisteiden valmistamiseen.

Edut ja ominaisuudet

  • suuri elastinen palautuminen
  • hyvä muodossa pysyminen
  • hyvä ilmantiivistyskyky
  • ei sisällä PVC:a eikä liuottimia

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto X100 on silyloituun polymeeriteknologiaan perustuva, nopeasti sitova elastinen tiivistysmassa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat ilmanvaihtokanavien ja – kanavaosien tiivistäminen. Yksikomponenttinen. Suuri elastinen palautuminen. Hyvä muodossa pysyminen. Hyvä ilmatiivistyskyky. Nopeasti sitova. Ei sisällä PVC:a eikä liuottimia. Lähes hajuton. Hyvä kemikaalien kestävyys (laimeat liuokset). Lähes kutistumaton. Päälle maalattavissa useimmilla maaleilla (tee aina maalauskoe). Erinomainen tarttuvuus eri materiaaleihin (varmista riittävin esikokein).

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto X100 musta 250 kg/200 l T2455.200
Tyyppi/sideaine

erikoispolymeeri

Tiheys/ominaispaino

n.1.4 kg/dm³

Värit

musta

Murtolujuus

2.5 N/mm² (DIN 53504)

Murtovenymä

300% (DIN 53504)

Kovuus

Shore A 40

Viskositeetti

n. 3,0 milj. mPas

nahoittumisaika

10 min (23°C/50 % RH)

läpikovettuminen

3 mm/vrk, n.10 mm/ 7 vrk (23°C/50 % RH)

Käyttölämpötila

+1 … +40°C

Pakkauskoot

200 l peltiastia

Lämmönkesto kuivana

-40 … +90°C

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25 )°C lämpötilassa 12 kuukautta.

Käyttöohje

Käytettävien materiaalien on oltava pölyttömiä ja kuivia sekä puhdistettuja rasvasta ja öljystä. Parhaimpaan liimaustulokseen päästään, kun metallipinnat puhdistetaan Kiilto Cleaner 303:lla ja puhdistuksen jälkeen primeroidaan Kiiltoflex Metalliprimerilla. Tiivistettäessä suuria yhtenäisiä pintoja tai erityisen kuivissa olosuhteissa suosittelemme kevyen vesisumutuksen (n. 5-10 g/m²) käyttöä. Vallitsevat olosuhteet kuten lämpötila, alustan lämpötila, alustan laatu sekä sen kosteus ja massamäärä vaikuttavat voimakkaasti nahoittumisnopeuteen ja vulkanoitumiseen. Näin ollen suosituksiemme numeroarvoja voidaan käyttää vain lähtökohtana. Kovettumaton tuote voidaan poistaa Kiilto Cleaner 303:lla tai asetonilla. Kovettunut tuote vain mekaanisesti.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Avainlippu