“Sellutinneri”, joka on tarkoitettu nitroselluloosapohjaisten maalien ja lakkojen ohentamiseen ja työvälineiden pesuun (katso maalin tai lakan käyttöohje).

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Tuote on erittäin tehokas liuotin rasvanpoistoon ja muuhun puhdistukseen. Soveltuu myös nitroselluloosapohjaisten maalien ja lakkojen sively- ja ruiskuohentamiseen.

PakkauskokoEAN-koodi
750 ml 6411512509754
Käyttölämpötila

Alin +15°C

Pakkauskoot

0,75 l, 5 l

Tiheys/ominaispaino

0,8 kg/l

Varastointi

Avaamattomana + 20° C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Katso ohennettavan maalin / lakan käyttöohjeesta sekä varmista tolueenittoman ohenteen soveltuvuus. Saattaa vahingoittaa eräitä maalipintoja ja muoveja. Kiilto Tinnerin suuren haihtumisnopeuden vuoksi saattaa epäedullisissa olosuhteissa (lämmin ja kostea ilma) esiintyä lakka- tai maalipinnan valkoisuutta, kun ohentimen haihtuessa tuoreen pinnan lämpötila laskee alle ilman kastepisteen lämpötilan, jolloin kosteus tiivistyy siihen. Valkoisuus voidaan poistaa Kiilto Tinneri sivelyllä. Uudelleenlakkaus tai maalaus suoritetaan olosuhteiden muututtua edullisemmiksi.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.