Kiilto Plan Universal 4–30 mm

Itsetasoittuva, pumpattava lattiatasoite sisätiloihin. Matala-alkalinen. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • pumpattava
  • valmis pinta päällystettäväksi
  • riittoisuus 1,6 kg/m²/mm

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Pumppaamalla tehtäviin betonilattioiden tasoituksiin sisätiloissa ennen päällysteen kiinnitystä. Suositeltavat kerrosvahvuudet ovat 4–30 mm. Tasoitettavaksi soveltuvia tiloja ovat asunnot, konttorit ym. julkiset tilat. Yli 30 mm:n tasoituksiin suositellaan käytettäväksi esimerkiksi pumpattavaa oikaisutasoitetta Plan Base, Kiilto Floor Heat DF Lattialämmitystasoitetta tai Maxirapid pikatasoitetta. Pinnoitteeksi soveltuvat yleisesti markkinoilla olevat lattiapäällysteet, kuten kivi- ja keraamiset laatat sekä muovi-, linoleum-, korkki- ja tekstiilipäällysteet. Lisäksi soveltuvat parkettilattiat pois lukien alustaansa liimattavat puulattiat (mosaiikki- ja sauvaparketit), jotka suosittelemme liimattavaksi suoraan riittävän lujaan betoni- tai vanerialustaan.

Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima, vanhat heikot tasoitteet, liimajäänteet ja maaliroiskeet ym. epäpuhtaudet poistetaan hioma-koneella, jyrsimällä tai sinkopuhdistamalla sekä lattia imuroidaan huolellisesti. Tasoitettavat alustat käsitellään ohennetulla Kiilto Start Primerilla (1 osa primeria/4 osaa vettä) ennen tasoitusta. Erittäin imukykyiset aluslattiat käsitellään kahteen kertaan. Pohjustusaine harjataan alustaan ½–24 tuntia ennen tasoitteen levittämistä (pohjustusainelam-mikoiden syntymistä monttukohtiin tulee välttää). Tasoitettava alue rajataan ja massan pääsy läpivienteihin estetään tiivistyslistoilla/tiivistysmassalla. Lisäksi mahdolliset vuotokohdat tiivistetään esim. vuorivillalla ennen pumppauksen aloittamista.

Matala-alkalinen tasoitekerros suojaa liimaa ja muovipäällystettä betonin alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Tutkimuksissa on osoitettu 5 mm tasoitekerroksen suojaava vaikutus.

PakkauskokoEAN-koodi
25 kg 6411512027258
Alustan kosteus

betoni < 90 % RH.

Kerrosvahvuus

4–30 mm

Kutistuma

≤ 0,4 ‰ (23 ºC, 50 % RH )

Kävelynkestävä

n. 8 tuntia

Käyttölämpötila

+10 –25 °C

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C16-F5 ( EN13813), M1

Max. Raekoko

n. 0,5 mm

Pakkauskoot

25 kg ja 1000 kg säkki

Pinnoituskuiva

pinnoituskuiva n. 2 viikon kuluttua tasoittamisesta normaalissa huonelämpötilassa

Puristuslujuus

C16 (C >16 MPa), EN 13813

Riittoisuus

Menekki on n. 16 kg jauhetta/m2 kerrospaksuuden ollessa 10 mm.

Sekoitussuhde

5,5–6,0 litraa/25 kg säkki

Taivutuslujuus

F5 (F >5 MPa), EN 13813

Tartuntalujuus

>1,0 MPa, EN13813

Tyyppi/sideaine

muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe

Työskentelyaika

Valmiiksi sekoitettu massa on käytettävä 20 minuutin kuluessa sekoituksesta.

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta

Viskositeetti

Leviävyys 135–145 mm ( EN 12706)

pH

pH <11 (matala-alkalinen)

Käyttöohje

Tasoitejauhe sekoitetaan tasaiseksi juoksevaksi massaksi tarkoitukseen soveltuvalla automaattisekoittajalla. Massan valmistamiseen käytetään viileää (+10–20 °C) puhdasta vettä, kylmän jauheen sekoittamisessa voidaan kuitenkin käyttää lämmintä vettä (max. +35 °C). Pumpattavan massan ja alustan minimilämpötila on +10 °C, jotta varmistetaan tasoitteen normaali lujuuden kehitys. Yli +25 °C:n lämpötilaa tulee välttää. Korkea lämpötila lyhentää olennaisesti työskentelyaikaa ja sitä kautta myös tuotteen leviävyyttä. Valmis massa pumpataan levityspaikalle kumiletkussa, josta se levitetään lattialle leveinä kaistoina. Kaistojen maksimileveys riippuu mm. pumppausnopeudesta, kerrosvahvuudesta, pumppausolosuhteista jne. Yli 10 metriä leveitä kaistoja ei tulisi pumpata. Rajapintojen yhteensulamista voidaan auttaa esim. teräslastalla. Pumppauksen loputtua laitteet puhdistetaan välittömästi puhtaalla vedellä. Työsaumat ja mahdolliset ilmarakkulat voidaan poistaa hiomalla 2–3 vuorokauden kuluttua tasoittamisesta. Alusrakenteessa olevien liikuntasaumojen kohdalle tehdään liikuntasauma myös tasoitteeseen. Muihin kohtiin mahdollisesti tehtävien liikuntasaumojen tarve tulee arvioida tapauskohtaisesti. Tasoitekerroksen kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa hiushalkeamia. Mikäli tasoitetussa huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään tasoitepintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä heti kun sen päällä voidaan kävellä. Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan tasoitteen halkeiluvaara. Soveltuu tasoitteeksi myös maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, märkätilojen tms. tilojen lattioissa. Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään vedeneristeen alapuolelle. Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat. Huom! Varottava liian suuren vesimäärän käyttöä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
LEED
Nordic Ecolabel
Avainlippu