Kiilto Plan Base 8–50 mm

Kuituvahvisteinen, pumppaamalla tehtäviin betonilattioiden oikaisutasoituksiin sisätiloissa. Myös lattialämmityskohteisiin. Matala-alkalinen. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • pumpattava oikaisutasoite
  • riittoisuus 1,8 kg/m²/mm

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Pumppaamalla tehtäviin betonilattioiden oikaisutasoituksiin sisätiloissa ennen hienotasoitusta/päällysteen kiinnitystä. Suositeltavat kerrosvahvuudet ovat 8–50 mm. Tasoitettavaksi soveltuvia tiloja ovat asunnot, konttorit ym. julkiset tilat. Pinnoitteeksi soveltuvat yleisesti markkinoilla olevat lattiapäällysteet, kuten kivi- ja keraamiset laatat sekä muovi-, linoleum-, korkki- ja tekstiilipäällysteet. Lisäksi soveltuvat lautaparkettilattiat; alustaan liimattuna tulee kiinnitykseen käyttää SMP-pohjaisia liimoja, kuten esim Kiilto Flex Parkettiliimaa. Muut alustaansa liimattavat puulattiat (mosaiikki- ja sauvaparketit) suosittelemme liimattavaksi suoraan riittävän lujaan betoni- tai vanerialustaan. Kiilto Plan Basea voidaan käyttää myös lattialämmityslattioissa.
Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima, vanhat heikot tasoitteet, liimajäänteet ja maaliroiskeet ym. epäpuhtaudet poistetaan hiomakoneella, jyrsimällä tai sinkopuhdistamalla sekä lattia imuroidaan huolellisesti. Tasoitettavat alustat käsitellään ohennetulla Kiilto Start Primerilla (1 osa primeria/4 osaa vettä) ennen tasoitusta. Erittäin imukykyiset aluslattiat käsitellään kahteen kertaan. Pohjustusaine harjataan alustaan 1/2–24 tuntia ennen tasoitteen levittämistä (Pohjustusainelammikoiden syntymistä monttukohtiin tulee välttää). Tasoitettava alue rajataan ja massan pääsy läpivienteihin estetään tiivistyslistoilla/-massalla. Lisäksi mahdolliset vuotokohdat tiivistetään esim. vuorivillalla ennen pumppauksen aloittamista.

Matala-alkalinen tasoitekerros suojaa liimaa ja muovipäällystettä betonin alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Tutkimuksissa on osoitettu 5 mm tasoitekerroksen suojaava vaikutus.

PakkauskokoEAN-koodi
25 kg 6411512070254
Alustan kosteus

betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

8–50 mm

Kutistuma

≤ 0,5 ‰ ( 23 ºC, 50 % RH )

Kävelynkestävä

n. 5 tuntia

Käyttölämpötila

+10–25 °C

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C20-F6 ( EN13813), M1

Max. Raekoko

n. 1 mm

Pakkauskoot

25 kg ja 1000 kg säkki

Pinnoituskuiva

1–2 vko

Puristuslujuus

C20 (C > 20 MPa), EN 13813

Riittoisuus

N. 18 kg jauhetta/m² kerrospaksuuden ollessa 10 mm.

Sekoitussuhde

4,2–4,7 l /25 kg säkki

Taivutuslujuus

F6 ( F > 6 MPa ), EN 13813

Tartuntalujuus

>1,0 MPa

Tyyppi/sideaine

kuitu-muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe

Työskentelyaika

Valmiiksi sekoitettu massa on käytettävä 20 minuutin kuluessa sekoituksesta.

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta

Viskositeetti

Leviävyys 120–130 mm ( EN 12706)

pH

< 11 (matala-alkalinen)

Käyttöohje

Tasoitejauhe sekoitetaan tasaiseksi juoksevaksi massaksi tarkoitukseen soveltuvalla automaattisekoittajalla. Massan valmistamiseen käytetään viileää (+10–20 °C) puhdasta vettä, kylmän jauheen sekoittamisessa voidaan kuitenkin käyttää lämmintä vettä ( max. 35 °C). Pumpattavan massan ja alustan minimilämpötila on +10 °C, jotta varmistetaan tasoitteen normaali lujuudenkehitys. Yli +25 °C:n lämpötilaa tulee välttää. Korkea lämpötila lyhentää olennaisesti työskentelyaikaa ja sitä kautta myös tuotteen leviävyyttä. Valmis massa pumpataan levityspaikalle kumiletkussa (letkun maksimipituudeksi suositellaan 60 m.), josta se levitetään lattialle leveinä kaistoina. Kaistojen maksimileveys riippuu mm. pumppausnopeudesta, kerrosvahvuudesta, pumppausolosuhteista jne. Yli 10 metriä leveitä kaistoja ei tulisi pumpata. Rajapintojen yhteensulamista voidaan auttaa esim. teräslastalla. Pumppauksen loputtua laitteet puhdistetaan välittömästi puhtaalla vedellä. Työsaumat ja mahdolliset ilmarakkulat voidaan poistaa hiomalla 2–3 vuorokauden kuluttua tasoittamisesta. Alusrakenteessa olevien liikuntasaumojen kohdalle tehdään liikuntasauma myös tasoitteeseen. Muihin kohtiin mahdollisesti tehtävien liikuntasaumojen tarve tulee arvioida tapauskohtaisesti. Tasoitekerroksen kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa hiushalkeamia. Mikäli tasoitetussa huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään tasoitepintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä heti kun sen päällä voidaan kävellä. Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan tasoitteen halkeiluvaara. Mikäli lattian pinnoitus tapahtuu yli kahden viikon kuluttua tasoittamisesta, käsitellään tasoitepinta jälkihoitoaineella tai peitetään viimeistään pumppausta seuraavana päivänä. Soveltuu tasoitteeksi myös maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, märkätilojen tms. tilojen lattioissa. Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään vedeneristeen alapuolelle. Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat. Huom! Varottava liian suuren vesimäärän käyttöä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
CE-merkki
LEED
Avainlippu