Kiilto 30 Pumpattava lattiamassa 20–200 mm

Pumpattava lattiamassa sisätiloihin, erityisesti märkätiloihin. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • pumpattavissa
  • valut, täytöt, kallistukset
  • riittoisuus 1,8 kg/m²/mm
  • kävelynkestävä 6 h
  • päällystettävissä 100 mm/3 vrk, 200 mm/7 vrk
  • sisätilat

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sementtisideaineinen pumpattava lattiamassa valuihin, täyttöihin ja kallistusten tekoon 20–200 mm:n kerroksena sisätiloissa. Huolellisesti hierretty pinta on vedeneristyskelpoinen. Lattiapinnan viimeistelyyn ennen pinnoitteen kiinnitystä soveltuvat käytettäväksi Kiilto lattiatasoitteet.
1. Alustassaan kiinni oleva valu/luja betonialusta: Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima, maaliroiskeet, liimajäänteet ym. epäpuhtaudet poistetaan ja lattia harjataan tai imuroidaan huolellisesti. Betoni- ja tasoitealustat käsitellään vedellä ohennetulla Kiilto Start Primerilla (1 osa Primeria, 4 osaa vettä) ennen massan levittämistä. Erittäin imukykyiset alustat käsitellään kahteen kertaan. Pohjustusaine harjataan alustaan 1/2–24 tuntia ennen massan levittämistä. Pohjustusainelammikoiden syntymistä monttukohtiin tulee välttää.
2. Uiva rakenne/heikko betonialusta ja erilaiset rakennuslevyalustat:
Valu erotetaan aluslattiasta esim. Kiilto Valusuojakankaalla tai rakennuspaperilla.
Valu irrotetaan seinistä ja läpivienneistä erotuskaistaleilla/joustavalla massalla.
Valun vahvuuden tulee olla vähintään 50 mm paksu raudoitettu rakenne (esim. # 150 Ø 5). Lattialämmityslattioissa kiinnitetään lattialämmityskaapelit/-putket raudoitusverkkoon.

PakkauskokoEAN-koodi
25 kg 6411512024257
Alustan kosteus

betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

20–200 mm

Kutistuma

≤ 0,8 ‰ ( 23 ºC, 50 % RH )

Kävelynkestävä

n. 6 tuntia

Käyttölämpötila

suositus +18–20 °C, minimi +10 °C

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C30-F6 (EN13813), M1

Max. Raekoko

n. 3 mm

Pakkauskoot

25 kg:n ja 1000 kg;n säkki

Pinnoituskuiva

n. 3 vrk / 100 mm, n. 7 vrk / 200 mm ( vedeneristys)

Puristuslujuus

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Riittoisuus

1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,8 kg
(säkillisestä saadaan 11–12 litraa tasoitetta )

Sekoitussuhde

3,5–4,0 l vettä / 25 kg säkki

Taivutuslujuus

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Tartuntalujuus

> 1 MPa, EN 13813

Tyyppi/sideaine

muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe

Työskentelyaika

n. 1 tunti

Varastointi

Avaamaton pakkaus max 12 kk kuivissa tiloissa.

Käyttöohje

Kiilto 30 sekoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla automaattisekoittajalla. Pumpun riittävästä tehosta tulee tarvittaessa varmistua koepumppauksella. Massan valmistukseen käytetään viileää (+10–20 °C) puhdasta vettä, kylmän jauheen sekoittamisessa voidaan kuitenkin käyttää lämmintä vettä ( max.+35 °C ). Pumpattavan massan ja alustan minimilämpötila on + 10 °C, jotta varmistetaan tasoitteen normaali lujuuden kehitys. Yli 25 °C lämpötilaa tulee välttää jotta massa ei ala sitoutua letkussa ja aiheuta pumppausongelmia. Valmis massa pumpataan levityspaikalle kumiletkussa, jonka jälkeen se levitetään oikolaudalla ja / tai leveällä teräslastalla. Olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti hiertoajankohtaan. Pumppauksen loputtua laitteet puhdistetaan välittömästi puhtaalla vedellä. Valukerroksen tulee olla kuiva ennen pinnan viimeistelyä lattiatasoitteella. Mikäli huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään valun pintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä tai käsitellä Kiilto Care jälkihoito- ja pölynsidonta-aineella heti kun sen päällä voidaan kävellä. Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lattiamassan kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan valun halkeilu- ja irtoamisvaara. Mikäli lattian pinnoitus tapahtuu yli kahden viikon kuluttua valamisesta, käsitellään pinta esim. Kiilto Care jälkihoito- ja pölynsidonta-aineella viimeistään valua seuraavana päivänä.
Vedeneriste voidaan asentaa n. 3 vrk:n kuluttua massan levittämisestä alle 100 mm:n paksuisella kerroksella, 200 mm:n kerros n. 7 vrk:n jälkeen hyvissä kuivumisolosuhteissa (+20 ºC, 50 % RH). Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.
Laaja-alaisissa valuissa tulee huomioida liikuntasaumojen tarve.
Pintaa ei suositella maalattavaksi.
Ei kohteisiin, joihin asennetaan alustaansa liimattava parketti.
Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, valu tehdään vedeneristeen alapuolelle.
Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.
Huom! Varottava liian suuren vesimäärän käyttöä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä
käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa
olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se
saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa
merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on
laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata
lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja
mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä
suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja
pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
LEED
Avainlippu