Kestopur A2S 115 on 2-komponenttinen vaahtoava liuotinvapaa polyuretaaniliima kerroslevyjen valmistukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Matala lämpöarvo
  • Soveltuu erinomaisesti automaattiseen raitalevitykseen

Linkit

Dokumentit

Tuotetiedot
Käyttöala

Liiman vaahtoamisominaisuus on kehitetty erityisesti kivi- ja lasivillan liimaukseen. Soveltuvat materiaalit ovat mm. metallit, eristemateriaalit ja kuitukomposiitti. Kestopur A2S 115 -hartsia käytetään yhdessä Kestopur 200/S –kovetteen kanssa. Liima soveltuu EN 13501 A2-luokiteltujen kerroslevyelementtien valmistukseen jatkuvatoimisilla puristinlinjoilla, joissa on automaattinen 2-komponenttiliimojen levityslaitteisto.

Pakkauskoko Tuotekoodi
Kestopur A2S 115 300 kg avok. T3783.300
Kestopur A2S 115 Schütz cont T3783.996
Kestopur A2S 115 kontti T3783.992
Tekniset tiedot
Tyyppi/sideaine

Polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

Hartsi: 1,8 g/cm³, Kovete: 1,2 g/cm³

Leikkauslujuus

≥ 7 N/mm2 (epoksipinnoitettu teräs, 28 d 23°C, 50 % RH)

Sekoitussuhde

5 paino-osaa Kestopur A2S 115 –hartsia +
1 paino-osa Kestopur 200/S -kovetetta

Viskositeetti

Hartsi 19 000 mPas, Kovete 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Purkkiaika

2min 10s (42g, 20°C, 50 % RH)

Avoin aika

noin 4 min sekoituksesta / 20 °C

Liiman levitysmäärä

200-320 g/m² materiaalista riippuen

Puristusaika

n. 5 min / 40 °C

Lämpöarvo

11,5 MJ/kg (EN ISO 1716)

Paloluokka

A2

Varastointi

Hartsi säilyy +10°…+25° C lämpötilassa kontissa (1000 l) noin 6 kk. Pitkän varastoinnin jälkeen hartsi on sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohjeet ja turvallisuus
Käyttöohje

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Liimattavat pinnat puhdistetaan hapettumista hiomalla, rasvasta ym. liasta Kiilto Cleaner 303:lla. Huolellisesti puhdistettu pinta voidaan karhentaa ja primeroida tarttuvuuden parantamiseksi. Hiontapöly on poistettava huolellisesti ennen liimausta. Kestopur A2S 115 -hartsi sekoitetaan ennen käyttöä. Kestopur 200/S-kovete lisätään hartsiin ja sekoitetaan, kunnes liima on väriltään tasaista. Liima levitetään levityslaitteella toiseen tai molempiin liimattaviin pintoihin. Tuoreet liimatahrat poistetaan kuivalla rievulla ja pinnat puhdistetaan Kiilto Cleaner 303:lla tai Kiilto Cleaner 302:lla. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Suosittelemme liimausta tehtäväksi huoneenlämpötilassa. Liimaus voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +10 °C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti ja levitettävyys heikkenee.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Sertifikaatit
Avainlippu