Kestokol WR 6040

Edut ja ominaisuudet

  • Soveltuu mm. parketin valmistukseen
  • Pitkä purkkiaika
  • Soveltuu suurjaksopuristimiin

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestokol WR 6040 + Kovete M on isosyanaattiemulsiopolymeeriliima, joka kestää erinomaisesti ilmastollisia rasituksia. Liima täyttää EN 204/D4 vedenkesto vaatimukset.

Kestokol WR 6040 + Kovete M voidaan käyttää voimakkaasti säärasituksille alttiissa kohteissa kuten puutarhakalusteet, parketin valmistus, veneliimaukset (ei veden pinnan alapuoliset osat!) ja valikoidut liimapuukohteet.

PakkauskokoTuotekoodi
*Kestokol WR 6040 kontti T3674.992
Kestokol WR 6040 IBC cont T3674.994
Tiheys/ominaispaino

1,15 kg/dm

pH

6,5 - 8,0

Värit

Vaalea beige

Sekoitussuhde

100 : 15

Viskositeetti

4000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Seosviskositeetti

11000 mPas (Brookfield RVT +20 °C) heti kovetteen lisäyksen jälkeen

seoksen väri

vaalea beige

Purkkiaika

Seoksen käyttöikä on enintään 60 min (+20 °C)

Avoin aika

11 - 24 min (liimamäärällä 150 - 250 g/m²)

Liiman levitysmäärä

150 - 250 g/m²

Puristusaika

alkaen 40 min

Puristuspaine

0,5 - 1,0 N/mm²

Alin kalvonmuodostuslämpötila

+5 °C

Puun kosteus

6 - 15 %

Lämmönkesto kuivana

EN 14257 (Watt 91): 13,2 N/mm²

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 6 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

100 paino-osaan Kestokol WR 6040 -liimaa lisätään 15 paino-osaa kovete M huolellisesti sekoittaen. Liima-koveteseoksen käyttöiän ylittyminen aiheuttaa seoksen vaahtoutumisen. Vanhaan liimaseokseen voidaan lisätä uutta käyttöiän puitteissa.

Tarkastetaan, että liitokset sopivat tarkasti yhteen. Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan, tavoitteena tasainen purse koko sauman pituudelta. Saumaliimaukset voidaan puristaa kylmä-, lämpö- tai suurjaksopuristimella. Lämpö- ja suurjaksopuristimet lyhentävät tarvittavaa puristusaikaa. Riittävän pitkän puristusajan määrittämiseksi ja liimasauman lujuuden varmistamiseksi tulee tehdä asiaankuuluvat testit ennen tuotantomittakaavaista käyttöä.

Edelleen koneistuksen lujuus voi vaatia varastointiaikaa. Lopullinen lujuus ja vedenkesto liimasaumalle muodostuvat 7 vuorokauden kuluessa.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.