Kestokol D 350

Kestokol D 350 on EN 204/D3 -luokan PVAC-puuliima.

Edut ja ominaisuudet

  • 1-komponenttinen
  • 6 kk varastointiaika
  • Viskoottinen

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestokol D 350 on reaktiivinen täytetty PVAc-dispersioliima, joka soveltuu mainiosti viilutus, laminointi ja foliopinnoitus sovelluksiin. D3-vedenkestonsa ansiosta Kestokol D 350 -liima voidaan käyttää sisällä- ja ulkona, toistuvissa lyhytaikaisen vesikosketukseen joutuvissa kohteissa.

Pakkauskoko Tuotekoodi
*Kestokol D 350 15 kg T2533.015
*Kestokol D 350 IBC cont T2533.994
Tiheys/ominaispaino

1.17 kg/dm

pH

2,7

Värit

Beige

Viskositeetti

13000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Avoin aika

Katso käyttöohje.

Liiman levitysmäärä

80 - 150 g/m²

Puristusaika

15 min. (Mänty, puun kosteus 12 %, lämpötila 20 °C, 65 % RH)

Puristuspaine

0,5 N/mm²

Alin kalvonmuodostuslämpötila

+3 °C

Puun kosteus

6 - 15 %

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 6 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Tarkastetaan, että liitokset sopivat tarkasti yhteen. Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan, tavoitteena tasainen purse koko sauman pituudelta. Saumaliimaukset voidaan puristaa kylmä-, lämpö- tai suurjaksopuristimella. Lopullinen lujuus ja vedenkesto liimasaumalle muodostuvat 7 vuorokauden kuluessa.

Liiman happamuus voi aiheuttaa joidenkin puulajien kanssa liimasauman värjäytymistä. Jos liima on kosketuksissa rautaan, se saattaa aiheuttaa myös värimuutoksia liimasaumassa.

Liiman avoin aika riippuu käytetystä liimamäärästä seuraavasti (mänty 12 % puun kosteus, 20 °C, 50 % ilman suhteellinen kosteus):

 

 Liimamäärä (g/m²) Avoin aika (minuuttia)
 80 6
 100 7
 120 7
 150 14

 

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.