Kestokol 93 AL hardener
Kovete

Kestokol 93 AL -kovete on 2-komponenttisten Kestokol EPI-liimojen liuotinvapaa isosyanaattikovete.

Edut ja ominaisuudet

  • Varmista oikea kovete liiman tuote-esitteestä

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestokol Kovete 93 AL käytetään Kestokol 93 AL-liiman kovetteena.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestokol 93 AL kovete 15 kg T1389.015
Tyyppi/sideaine

MDI

Tiheys/ominaispaino

n. 1.20 kg/dm³

Värit

Ruskea

Sekoitussuhde

kts. Kestokol 93 AL-liiman tuote-esite

Viskositeetti

210 mPas (Brookfield RVT 25°C)

Käyttöohje

Kestokol 93 AL-kovetteen käyttöohje on kyseisen Kestokol 93 AL liiman tuote-esitteessä.

Kestokol 93 AL-kovetetta käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta, -käsineitä ja -laseja. Pienet määrät kovetetta ja liimaosaa voidaan sekoittaa keskenään oikeassa suhteessa ja toimittaa kovettuneena kaatopaikalle. Suuret määrät kovetetta hävitetään toimittamalla se ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu