Akvapur SM 5070

Akvapur SM 5070 on foliopinnoitusliima väliovien valmistukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • 1-komponenttinen
  • Hyvä pinnanlaatu

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Akvapur SM 5070 käytetään MDF- tai muiden puuperustaisten jyrsittyjen
levyaihioiden PVC-foliopinnoitukseen käytettäessä membra- tai
syvävetotekniikkaa. Tuotetta voidaan käyttää myös pehmustehuonekalujen ja
toimistotuolien valmistuksessa.

PakkauskokoTuotekoodi
Akvapur SM 5070 15 kg T3860.015
Tyyppi/sideaine

PUD

pH

6

Viskositeetti

3000 mPas (Brookfield RVT, +20°C)

Käyttölämpötila

Aktivointilämpötila vähintään +55-60°C. Aktivointi
tulee tehdä 20 h:n kuluessa liimoituksesta.

Lämmönkesto kuivana

+70°C

Käyttöohje

Akvapur SM 5070 sekoitetaan huolellisesti. Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat pölystä, rasvasta yms. Liimaa levitetään levyaihiolle tasainen ja peittävä kerros hajoitusilma- tai
korkeapaineruiskulla. Liimakalvon annetaan kuivua kirkkaaksi. Kuivumisajan
jälkeen pinnoitekalvo esilämmitetään ja vedetään ja/tai puristetaan kiinni
levyaihioon syväveto- tai membrakoneella. Liimattaessa tulee huomioida
folion- ja koneenvalmistajan ohjeet.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu