Akvapur SM 2000

Akvapur SM 2000 on kalusteovien foliopinnoitusliima.

Edut ja ominaisuudet

  • 2-komponenttinen
  • Erittäin hyvä ja tasainen pinnanlaatu
  • Alhainen aktivointilämpötila
  • Korkea jälkilämmönkesto

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Akvapur SM 2000 käytetään MDF tai muiden puuperustaisten, jyrsittyjen levyaihioiden PVC-foliopinnoitukseen käyttäen membra- tai syvävetotekniikkaa.

PakkauskokoTuotekoodi
Akvapur SM 2000 15 kg T2251.015
Tyyppi/sideaine

PUD

pH

8.5

Sekoitussuhde

Akvapur SM 2000: 100 paino-osaa
Kovete C: 3-6 paino-osaa

Viskositeetti

2000 mPas (Brookfield RVT, +20°C)

Työskentelyaika

Liima/kovete-seoksen käyttöikä 6-8 h.

Käyttölämpötila

Aktivointilämpötila vähintää +55-60°C. Aktivointi tulee tehdä 20 h:n kuluessa liimoituksesta.

Lämmönkesto kuivana

Jälkilämmönkesto 90-100°C

Pinnoituskuiva

Huoneenlämpötilassa 30-60min

Varastointi

Avaamattomana + 20 °C lämpötilassa 12 kuukautta

Käyttöohje

Akvapur SM 2000 ja Kovete C sekoitetaan huolellisesti keskenään. Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat pölystä, rasvasta yms. Liimaa levitetään levyaihiolle tasainen ja peittävä kerros hajoitusilma- tai korkeapaineruiskulla. Liimakalvon annetaan kuivua kirkkaaksi. Kuivumisajan jälkeen pinnoitekalvo esilämmitetään ja vedetään ja/tai puristetaan kiinni levyaihioon syväveto- tai membrakoneella. Lämpöaktivoinnin ollessa riittävä, liimasauman (PVC/MDF) jälkilämmönkestosta tulee korkea, 90-100°C. Liimattaessa tulee huomioida folion- ja koneenvalmistajan ohjeet.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu