SUPER Projektit

Tutustu SUPER Healthy Buildings -ekosysteemin projekteihin.

SUstainable Projektit – Kestävät rakennusmateriaalit

LoBi – Perinteisen sementin korvaavat vähähiilihydraattiset sideaineet

Sementintuotannon osuus maailman päästöistä on 8 prosenttia, ja suurin osa päästöistä syntyy sementtiklinkkerin, portlandsementin valmistuksessa käytettävän välituotteen, valmistusprosessista. Lisäksi ternäärisissä sideainejärjestelmissä kalsiumaluminaattisementin käyttö aiheuttaa myös merkittäviä päästöjä.

Rakentamiseen liittyvien päästöjen vähentämiseksi LoBi SUPER -hankkeessa pyritään tuottamaan uusia sideaineita, joissa portlandsementti ja kalsiumaluminaattisementti korvataan täydentävillä sementtimateriaaleilla, kuten teräksen valmistuksen sivutuotteena syntyvällä jauhetulla masuunikuonalla.

Fossiilivapaat raaka-aineet liimoja varten

WIP


Productive Projektit – Digitaalinen ja kestävä rakennusprosessi

Kiertomateriaalivirrat ja työvirrat paikallisella tasolla

WIP

Energiatehokkaat märkätilat, joissa on pieni CO2-jalanjälki

WIP

Älykkäät anturijärjestelmät

WIP

Digitaalinen jäljitettävyys – digitaaliset tuotepassit (DPP)

Todellinen kestävyys edellyttää, että kaikki arvoketjun toimijat ovat avoimia ja rehellisiä tuotteidensa ja tuotantomenetelmiensä suhteen. Avoimuus mahdollistaa helpommat vaihtoehdot esimerkiksi uudelleenkäytön, korjauksen ja huollon osalta. Tällaista tietoa voi kuitenkin olla vaikea saada yksin, ja erikoistuotteiden tai -laitteiden tapauksessa se voi vaatia ulkopuolista asiantuntemusta.

Digitaaliset tuotepassit ovat osa laajempia eurooppalaisia aloitteita ja suuntauksia, joilla pyritään edistämään tuotannon avoimuutta digitaalisten ratkaisujen avulla. Niissä on tarvittavat tiedot tuotteesta, sen tuottajista ja muuta hyödyllistä tietoa, esimerkiksi siitä, mistä varaosia voi hankkia tai miten tuotetta on huollettava, jotta sen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Lisäksi siihen sisällytetään ympäristötuoteselosteista (EPD) saatuja tietoja siitä, kuinka kestävä tuote on elinkaaripäästöjen osalta, jolloin kuluttajat ja yritykset voivat tehdä kestävämpiä valintoja ja tuottajat saavat objektiivisen mittarin, jonka avulla heidän tuotteensa voivat saada kilpailuetua.


Ecological Projektit – Terveellisen sisäympäristön ylläpitäminen

Kestävät puun palonsuoja-aineet, jotka eivät muuta materiaalin ulkonäköä

WIP

Sisäilmastoanalyysi ja päästöjen kapselointi

WIP


Reusable Projektit – Kiertorakentamisen mahdollistaminen

Debonding on demand (DoD) – Rakennusmateriaalien ja -järjestelmien liimaustekniikka

Rakennusprosessit edellyttävät eri elementtien, kuten rakennusosien ja sisustuselementtien, kuten laattojen ja laminaattien, liimaamista toisiinsa. Perinteisten liimausaineiden käyttö ei mahdollista eri osien erottamista toisistaan ilman vaurioitumisriskiä, mikä johtaa heikkoon korjattavuuteen ja modulaarisuuteen, mikä lisää kokonaisvaihdon tiheyttä ja siten resurssien kulutusta. Tämä toimintatapa on osoittautunut haitalliseksi ympäristöllemme ja pitkällä aikavälillä kestämättömäksi.

DoD:n taustalla oleva teknologia on suunniteltu ratkaisuksi tähän ongelmaan, sillä se mahdollistaa rakennusmateriaalien ja -komponenttien uudelleenkäytön. Lämmön aiheuttama irtoaminen luo uuden väylän innovoinnille ja mahdollistaa uudet liiketoimintamallit ja -mahdollisuudet, mikä nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen.

Kaupunkien kaivostoiminta, rakennusmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö

WIP


Yhteystiedot

Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer

raija.polvinen@kiilto.com

+358 40 081 8833

– ”Yhdessä voimme mullistaa rakennetun ympäristön”