Kiilto SUPER Healthy Buildings -ekosysteemi

Kokoaa yhteen akateemisia, startup-yrityksiä ja teollisuuden toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita luomaan uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja rakennettuun ympäristöön

Vietämme 90 prosenttia elämästämme rakennuksissa, jotka ovat vastuussa 39 prosentista maailman energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä. Niiden sisäilman saastepitoisuus on jopa viisi kertaa korkeampi kuin ulkoilman.

Näihin haasteisiin vastaaminen ilmastonmuutoksen, biologisen monimuotoisuuden vähenemisen ja nopean kaupungistumisen keskellä edellyttää uudenlaista yhteustyötä, joka perustuu molemminpuoliseen avoimuuteen ja luottamukseen. Tällainen lähestymistapa on SUPER-ratkaisujen ydin.

Oletko valmis?

Vaikka meillä Kiillolla on hyvät verkostot, vakaa asema ja resursseja käytettävissämme, emme voi tehdä tätä yksin. Tarvitsemme teitä, huomisen johtajia, liittymään joukkoomme ja auttamaan rakennetun ympäristön uuden aikakauden aikaansaamisessa.

Etsimme yhteistyökumppaneiksi eri tutkimus-, startup- ja teollisuustoimijoita. Tavoitteenamme on luoda ja kaupallistaa SUPER-tuotteita, -palveluita, -prosesseja ja -liiketoimintamalleja, jotka tuottavat positiivisia vaikutuksia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Kiilto Ventures – Huomisen perustajia varten

Kiillon start-upeihin sijoittava pääomasijoitusyhtiö Kiilto Ventures auttaa kestävää tulevaisuutta turvaavia startup-yrityksiä saamaan tarvittavaa tukea innovaatioidensa toteuttamiseen. Me olemme perusta, mutta te olette huomisen perustajia.


SUPER Projektit

Lue lisää

SUSTAINABLE

Kestävät rakennusmateriaalit

  • Sementtiä korvaavat sideaineet, joilla on alhainen CO2-pitoisuus
  • Fossiilivapaat liimaraaka-aineet

PRODUCTIVE

Digitaalinen ja kestävä rakennusprosessi

  • Kiertomateriaalivirrat ja työvirrat paikallisella tasolla
  • Energiatehokkaat märkätilat, joissa on pieni CO2-jalanjälki
  • Älykkäät anturijärjestelmät
  • Digitaalinen jäljitettävyys – Digitaaliset tuotepassit (DPP)

ECOLOGICAL

Terveellisen sisäympäristön ylläpitäminen

  • Kestävät puun palonsuoja-aineet, jotka eivät muuta materiaalin ulkonäköä
  • Sisäilmastoanalyysi ja päästöjen kapselointi

REUSABLE

Kiertorakentamisen mahdollistaminen

  • Debonding on demand (DoD) – rakennusmateriaalien ja -järjestelmien liimaustekniikka
  • Kaupunkien kaivostoiminta, rakennusmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö

Mitä voimme tehdä yhdessä

SUPER-ekosysteemin rakentaminen

SUPER-tutkimuksen tekeminen

SUPER-innovaatioiden kaupallistaminen


Tavoitteemme

ILMASTONMUUTOKSEN EHKÄISY

Rakennetun ympäristön osuus maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä on noin 40 prosenttia maailmassa, joka on vuoden 2023 arvioiden mukaan vain 7,2-prosenttisesti kiertävä.

Vuoteen 2026 mennessä rakennusala EU27-maissa ja Iso-Britanniassa ylittää Pariisin ilmastosopimuksessa asetetun 1,5 celsiusasteen hiilidioksidibudjetin ellei nykyisiä rakennusprosesseja muuteta.

SAIRAS RAKENNUS -OIREYHTYMÄN (SICK BUILDING SYNDROME) PARANTAMINEN

Vietämme 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Vuoteen 2050 mennessä 68 prosentin maailman väestöstä odotetaan asuvan kaupungeissa.

Tämän vuoksi rakentaminen on keskeisessä asemassa elämässämme. Rakennusvaiheessa tehdyt virheet voivat johtaa sairaisiin rakennuksiin ja sisäympäristöön liittyviin terveysongelmiin.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN VÄHENEMISEN PYSÄYTTÄMINEN

Rakennetun ympäristön on todettu olevan yksi suurimmista luonnon monimuotoisuuden vähenemisen aiheuttajista. Tämä johtuu pääasiassa rakennusteollisuuden suuresta materiaalitarpeesta.

Vuosina 2001-2023 pelkästään hyödykkeisiin perustuva metsäkato johti maailmanlaajuisesti 102 miljoonan hehtaarin pysyvän metsäpeitteen häviämiseen. Tämä vastaa Suomen, Ruotsin ja Baltian maiden yhteenlasketun maapinta-alan ekosysteemien menetystä, joka vastaa 80 prosenttia maaeläinlajeista.


Miksi Kiilto? – Mitä me tuomme pöytään

YRITTÄJYYS

Kiilto on perheyritys, joka perustettiin vuonna 1919. Kiilto on aina keskittynyt löytämään kannattavia mahdollisuuksia ja auttamaan kumppaneitaan. Tämä arvo on pysynyt keskeisenä yrityksessämme ja toiminnassamme, mikä on johtanut innovaatioihin ja yhteistyöhön läpi vuosikymmenten.

KESKITTYMINEN INNOVOINTIIN

Suuri joukko kiiltolaisia työskentelee tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin parissa, ja heidän osuutensa on noin 10 prosenttia koko henkilöstömäärästä. Tämä on mahdollistanut sen, että Kiilto on pysynyt ajan tasalla teknologian, digitalisaation ja kestävän kehityksen nykysuuntauksista sekä kilpailukykyisenä yhä tiukemmin kilpailluilla globaaleilla markkinoilla.

MARKKINAYHTEYDET

Ainutlaatuisen asemamme ansiosta markkinoilla arvoketjun keskellä toimivana toimijana Kiillolla on laaja liiketoimintasuhteiden verkosto. Pelkästään rakennusalalla meillä on yli 44 000 yritysasiakasta. Toimimme yhdeksässä maassa, mikä antaa meille kilpailuetua useilla markkinoilla.

Sitoutuminen planeettaan ja ihmisiin

Kiilto on sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta kotikentällämme. Lupauksemme ympäristölle ja sosiaalisen vastuun työmme varmistavat, että emme vain noudata ympäristö- ja työelämän määräyksiä, vaan asetamme uuden standardin kilpailijoidemme joukossa.


Tulevat SUPERiin liittyvät tapahtumat

SUPER Uutishuone

Lue lisää

Yhteystiedot

Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer

raija.polvinen@kiilto.com

+358 40 081 8833

– ”Yhdessä voimme mullistaa rakennetun ympäristön”