Asbesti- ja kuituanalyysit tutkitaan joko polarisaatiomikroskoopilla sekä tarvittaessa elektronimikroskoopilla. Ilmanäytteet tutkitaan aina elektronimikroskoopilla.
Kuituanalyysit kertovat mahdollisista haitallisista partikkeleista, jotka voivat olla lähtöisin ilmastointikanavista ja –suodattimista tai akustiikkalevyistä. Kuidut aiheuttavat ärsytysoireita ja siksi onkin hyvä aloittaa sisäilmatutkimus pölynkoostumusanalyysillä esim. pinnoilta.


Kiillon tarjoamat asbesti- ja kuituanalyysit:

  • Rakennusmateriaalinäyte polarisaatiomikroskoopilla
  • Rakennusmateriaalinäyte elektronimikroskoopilla
  • Ilmanäyte elektronimikroskoopilla (sis. polykarbonaattisuodattimen)
  • Pyyhintänäyte elektronimikroskoopilla
  • Pyyhintänäytteen pölynkoostumus elektronimikroskoopilla
  • Laskeumanäytteen mineraalivillalaskenta polarisaatiomikroskoopilla (geeliteippimenetelmä sis. näytteenottovälineet)

Kemialliset analyysit

Kemialliset analyysit materiaalinäytteistä tukevat myöskin sisäilmatutkimuksia ja työturvallisuuskysymyksiä, mutta voivat vaikuttaa myös jätteiden hävittämismenettelyihin.


Materiaalin PAH-määritys

Polyaromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet koostuvat kahdesta tai useammasta bentseenirenkaasta. PAH-yhdisteitä voi tulla bitumi tai kivihiiliterva pohjaisista vanhoista vedeneristeistä.
 

Materiaalin PCB-määritys

Polyklooratut bifenyylit eli PCB-yhdisteet ovat ympäristölle haitallisia. Niiden käyttö on jo kielletty, mutta purkujätteiden hävittämisen takia on selvitettävä sisältääkö materiaali PCB-yhdisteitä.
 

Materiaalin raskasmetallimääritys ja lyijynmääritys

Raskasmetallit ja lyijy (Pb) pitoisuudet joudutaan usein selvittämään jätteiden käsittelyn takia. Raskasmetalleja löytyy usein vanhoista maaleista sekä muovimatoista ja saumausmassoista.
 

Materiaalin PVC-määritys

Polyvinyylikloridi eli PVC on muovimateriaali jonka hävittäminen polttamalla on kiellettyä syntyvien klooriyhdisteiden takia. PVC materiaali on kerättävä erikseen ja se voidaan polttaa energiaksi vain suurissa polttolaitoksissa ja pieniä määriä kerrallaan. PVC on yleinen rakennusmateriaaleissa kuten putkissa.

Aktinoliitti

Amosiitti

Antofylliitti

Krokidoliitti

Krysotiili

Tremoliitti