Kiilto Opal -lakka täyttää paloturvallisuuskriteerit (IMO)

Ruorimerkkiä kantava tuote täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n paloturvallisuusvaatimukset. IMO:n suositukset sisältyvät EU:n laivanrakennusdirektiiviin (MED), jonka säädösten mukaisuuden Ruorimerkki merenkulun laitteissa tai aineissa osoittaa. Tutustu tuotteeseen Kiilto Opal.

LAKKAMÄÄRÄ: Telalevityksenä kokonaismäärä vähintään 300 g/m²