Tuotteiden merkit ja luokitukset

Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden osuutta, joka on noin 78 % koko tuotemyynnistä. Katso lista ympäristö- ja turvallisuusluokitelluista Kiilto-tuotteista.

Puuliimojen merkinnät

ALLERGIATUNNUS

Allergiatunnus myönnetään Allergia- ja Astmaliiton kanssa yhteistyössä kehitetyille, täysin hajusteettomille ja väriaineettomille tuotteille.

,

AVAINLIPPU

Avainlippu-alkuperämerkki osoittaa, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja sen kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia.

,

BIOHAJOAVUUSMERKINTÄ

Nopeasti biohajoavat raaka-aineet pilkkoutuvat luonnossa alle 28 päivässä vähintään 60 prosenttisesti.

,

Can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings

Merkki kertoo, että tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä taloissa. Tuotteet ovat listattuna Joutsenmerkin rakennustietokannassa. Pientaloissa, kerrostaloissa ja päiväkotirakennuksissa vaatimukset koskevat rakennusvaihetta, materiaaleja ja energiankulutusta. Joutsenmerkin vaatimukset liittyvät talon energiatehokkuuteen, hyvään sisäilmaan sekä talossa käytettyihin rakennusmateriaaleihin.

,

CG2

Saumalaastien ominaisuuksia määritellään EN 13888 -standardissa. Standardissa on kaksi ryhmää, CG (cementitious grouts) sekä RG (resin grouts). CG on vielä jaoteltu 1 ja 2, joista CG 2 on tiukempi. Lisäksi CG 2 -merkinnän perään laitetaan kirjaimilla, miltä osin tuote täyttää luokan CG 2: W = parempi vedenhylkivyys, A = parempi kulutuksenkesto. Kiillon Saumalaasti ja Klinkkerisaumalaasti merkitään CG 2 W A.

,

CE

Vedeneristystuotteet ja kiinnityslaastit saavat kaikkialla EU:ssa hyväksytyn CE-merkin, kun ne on testattu järjestelmänä yleiseurooppalaisen ETA-hyväksynnän täyttävästi. Lähes kaikilla Kiillon laasteilla ja tasoitteilla on CE-merkki.

CE-merkki on sairaalahygieniatuotteissa, jotka on valmistettu EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin mukaisesti. Osalle tuotteista vaaditaan vaatimuksenmukaisuuden arviointi, jonka tekee puolueeton ilmoitettu laitos (ns. Notified Body) ja silloin CE-merkin alla on kyseisen laitoksen numero.

,

ELINTARVIKEHYVÄKSYNTÄ

Merkillä varustetut liimat täyttävät sekä elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden ja materiaalien kehysasetus (EY) N:o 1935/2004:n, GMP-asetus (EY) N:o 2023/2006:n hyvistä tuotantotavoista, Elintarvikelaki L 23/2006:n että muoviasetus (EU) 10/2011:n.

,

JOUTSENMERKKI

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät tiukat ympäristövaatimukset. Joutsenmerkin kriteerit ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

,

Kiillon pakkausten materiaalimerkintä kertoo, mistä materiaalista pakkauksen eri osat on valmistettu, ja helpottaa näin pakkauksen kierrätystä. Tarkemmat ohjeet tuotepakkausten kierrätykseen saat ​​​​​​www.kiilto.com > Tietoa Kiillosta > Ympäristö ja turvallisuus > Kierrätys ja hävitys

,

KIILTO TURVA

Kiilto Turva -merkki kertoo, että tuote sisältää karvasainetta, joka estää tuotteen nielemisen. Karvasaine lisää tuotteen käyttöturvallisuutta etenkin lapsiperheissä.

,

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Kaikki Kiillon Rakennustarvikeosaston liuotteettomat tuotteet täyttävät LEED-sertifikaatin vaatimukset.

,

M1

M1-merkki osoittaa, että rakennusmateriaalit täyttävät tiukimmat sisäilman päästöluokitukset. Kiillon uusien rakennustarvikkeiden kehityksessä on aina tavoitteena saavuttaa M1-merkki. M1-luokitus on jo yli 70 prosentilla Kiillon myymistä rakennustarvikkeista ja yhä useammin myös teollisuuskäyttöön suunnatulla tuotteella.
Ammattipuhdistusaineissa M1-luokitus kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä ja sen tavoite on edistää vähäpäästöisempien materiaalien tuotekehitystä ja näin parantaa rakennusten sisäilmaa.

,

NATURA

Kiillon uuden Kiilto Natura -sarjan tuotteet on valmistettu kasvipohjaisista eli uusiutuvista ja biohajoavista raaka-aineista. Tuotteissa käytetyt raaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja. Tuotteiden ja pakkausten raaka-aineet kiertävät omissa kiertoketjuissaan.

,

NSF

NSF-merkin voi saada tuote, jonka raaka-ainekoostumus on todettu soveltuvan käytettäväksi elintarviketeollisuudessa ja/tai elintarvikekontaktissa NSF International:n toimesta. Kiillon sertifioidut tuotteet löytyvät NSF:n White Book-listalta.

,

RMRS

Russian Maritime Register of Shipping merkkiä kantava liima täyttää Venäjän merenkulkujärjestön paloturvallisuusvaatimukset.

,

RUORIMERKKI

Ruorimerkkiä kantava liima täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n paloturvallisuusvaatimukset. IMO:n suositukset sisältyvät EU:n laivavarustedirektiiviin (MED), jonka säädösten mukaisuuden Ruorimerkki merenkulun laitteissa tai aineissa osoittaa.

,

VTT

VTT-sertifikaatti takaa tuotteen/tuotejärjestelmän täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmissa ja standardeissa olevat vaatimukset, kun tuotetta käytetään sertifikaatin ohjeen mukaan.

,

EN 204-D2

EN 204-D2 -normin vaatimukset täyttävän liiman vedenkeston on testannut ift Rosenheim. Sertifikaatti osoittaa, että liima on läpäissyt termoplastisten -liimojen vedenkestoluokan D2.

,

EN 204-D3

EN 204-D3 -normin vaatimukset täyttävän liiman vedenkeston on testannut ift Rosenheim. Sertifikaatti osoittaa, että liima on läpäissyt termoplastisten -liimojen vedenkestoluokan D3.

,

EN 204-D4

EN 204-D4 -normin vaatimukset täyttävän liiman vedenkeston on testannut ift Rosenheim. Sertifikaatti osoittaa, että liima on läpäissyt termoplastisten -liimojen vedenkestoluokan D4.

,

EN 14257 (WATT91)

EN 14257 (WATT91) -normin vaatimukset täyttävän liiman lämmönkeston on testannut ift Rosenheim. Sertifikaatti osoittaa, että liima täyttää termoplastisten liimojen lämmönkestoluokituksen.

,

EN 15425

EN 15425 -normin vaatimukset täyttävä liima on hyväksytty EN 14080 -normin mukaiseen CE-merkityn liimapuun valmistukseen.