EHS-katsaus 2018

KiiltoClean Oy: vastuullisuusvuosi 2017 oli luonnollisuuden
esiinmarssi

Vuoden 2017 tärkein vastuullisuusteko oli Natura-tuotesarjan
lanseeraus. Uusiutuvista ja biohajoavista raaka-aineista valmistetussa
tuotesarjassa tuotteiden ja pakkausten raaka-aineet kiertävät omissa
kiertoketjuissaan. Kiilto Natura on askel kohti tulevaisuuden
puhdistusteknologiaa.

Natura-sarjan tuotteiden yhdistäminen KiiltoCleanin
palveluratkaisuihin, kuten Hyginet-suunnitelmapalveluun näyttää tietä parempaan
puhtauteen: HygiNet on hygieniasuunnitelmapalvelu, jonka avulla kaikki kohteen
hygieniasuunnitteluun liittyvä tieto on löydettävissä sähköisesti yhdestä
paikasta. Myös perehdytys puhtauden ja hygienian menetelmiin käy nopeasti.

Muussa tuoteportfoliossa keskityimme edelleen Joutsenmerkki-
ja allergiatunnustuotteisiin. Yhtä
tärkeää kuin tuotteiden kehitys on myös niiden pakkaaminen. Tilikauden aikana
aloitimme projektin, jossa ammattisiivoustuotteisiin kehitetään
kierrätysmuovista valmistettuja pakkauksia.

Pakkaamiseen liittyy myös uusi pakkauslinjamme Hankasalmen
tehtaalla, jossa automaation lisääminen on parantanut työntekijöiden työn
laatua vähentämällä pakkaamisen ergonomista kuormitusta.

Kiilto Oy: innovaatiot muuttuvat ratkaisuiksi

Åbo Akademissa
keksityt palonestoaineet ovat herättäneet laajaa kansainvälistä kiinnostusta.
Ne voivat korvata myrkyllisen bromin, joka on tuotteissa nykyisin yleisesti
käytössä. Bromin käytöstä aiheutuvista terveys- ja ympäristöhaitoista ei
kuitenkaan ole kattavia tutkimustuloksia. Bromatuille palonestoaineille ei
tähän asti ole ollut saatavilla tehokkaita vaihtoehtoja. Vuoden 2017 aikana
aloitimme innovaatioihin perustuvien, puupohjaisten materiaalien suojaamiseen
tarkoitettujen palosuoja-aineiden kehitystyön. Myrkyttömällä vaihtoehdolla on
erittäin laajat markkinat: tällä hetkellä olemme kaikki bromipohjaisten
palosuoja-aineiden ympäröimiä.

Vuoden aikana suunniteltiin myös merkittävä
lämmitystekniikan uudistus, jonka avulla Kiillon Lempäälän polymerointitehtaan
hukkalämpö otetaan talteen. Polymerointiprosessi tuottaa siinä määrin paljon
energiaa, että sitä on jo aikaisemmin hyödynnetty pinta-alaltaan noin 800
neliön polymerointilaitoksen lämmityksessä. Hukkalämmön hyödyntämispotentiaali
kohteessa on kuitenkin moninkertainen, sillä kemiantehtaalla lattiapinta-alaa
on noin 32 000 neliötä. Uudistuksen myötä saadaan lähes koko kemiantehdas
lämpenemään prosessin hukkalämmön avulla. Järjestelmä rakennettiin ja otettiin
käyttöön vuoden 2018 alussa.

Kiilto panosti vuoden 2017 aikana turvallisuuden
kehittämiseen. Tämä on näkynyt tapaturmien selkeänä vähentymisenä.

Yhtenä keinona työturvallisuuden systemaattiseksi
kehittämiseksi olemme liittyneet Nolla tapaturmaa -foorumiin. Foorumi jakaa
vinkkejä, tietoa ja kokemuksia, sekä myöntää vuosittain työturvallisuuden
tasoluokituksia, joiden avulla jäsentyöpaikat voivat seurata oman työpaikkansa
turvallisuuskehitystä. Foorumissa on mukana jo yli 360 yritystä. Vuodelta 2017
Nolla tapaturmaa -foorumi palkitsi Kiillon Kohti maailman kärkeä
–tasoluokituksella.

Kiilto Oy & KiiltoClean Oy: vastuullisuus on yhteinen
asia

Seuraavien vuosien keskeisimpiä projekteja on
työturvallisuuden parantaminen keskittymällä kemiallisiin haittatekijöihin ja
niiden vähentämiseen. Projektimme on osa EU:n työterveys- ja
työturvallisuusvirasto EHSA:n kampanjaa ”Terveellinen työ – Tunnista ja
hallitse kemialliset tekijät 2018–2019”. Lisäksi investoimme käsittelyn
turvallisuuteen mm. sammutusvalmiuksien ja purkupaikkojen parantamisella.
Olemme myös mukana Tampereen Yliopiston ”Nuoret ammattilaiset
prosessiteollisuudessa (NuPro)” –hankkeessa. Siinä tutkitaan nuorten
työntekijöiden työ- ja prosessiturvallisuusosaamista, työssäoppimisen
ohjausprosesseja sekä yritys-oppilaitosyhteistyötä. Hankkeessa koostetaan
elinikäistä oppimista ja turvallisuuden edistämistä tukevia ratkaisuja, jotka
on suunnattu yrityksille ja oppilaitoksille ammattiin valmistuvien
työelämävalmiuksien kehittämiseen erityisesti prosessiteollisuudessa. Tulokset
ovat julkisesti saatavilla lokakuussa 2019.

Ympäristövastuullisuutta tullaan kehittämään vuoden 2018
alussa aloitetun Lupaus ympäristölle –projektin mukaisesti. Keskitymme neljään
pääalueeseen, jotka ovat bio- kierrätyspohjaiset raaka-aineet, pakkausten
kierrätettävyys sekä niiden bio/kierrätyspohjaisuus, vihreät palvelutuotteet
sekä vihreä energia (mm. uusiutuvilla tuotettu sähkö, prosessilämmön
talteenotto, maalämmön hyödyntäminen).

Pitkään jatkunut toimintamme vastuullisemman työn puolesta on jo
kantanut hedelmää. Siitä kertovat saamamme tunnustuspalkinnot: saimme Corporate
Spirit Oy:n myöntämän Suomen Innostavimmat Työpaikat 2017 -tunnustuksen.
Corporate Spirit myöntää tunnustuksen parhaimmat tulokset Corporate Spiritin
PeoplePower®-henkilöstötutkimuksesta saaneille yrityksille. Kiillon valtakunnallinen
sijoitus oli 15. ja KiiltoCleanin 19. Molempien yhtiöiden tulokset olivat
kehittyneet edellisvuodesta.

Samoin Suomen Olympiakomitean toteuttaman Suomen aktiivisin
työpaikka –kartoituksen sertifikaatti kertoo sen, että Kiillossa tehdään työtä
hyvässä ilmapiirissä. Se antaa meille mahdollisuuden onnistua tavoitteissamme.


Maija Blomquist, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö, KiiltoClean Oy

Jyrki Tiihonen, HSEQ Manager, Kiilto Oy