Valitusmekanismit ja epäkohdista ilmoittaminen

Taloudelliseen vastuuseen liittyvien huomioiden saattaminen
yhtiön johdon tietoon tapahtuu normaalin esimiestyön kautta. White Book
–ohjeessa on myös selvennetty niitä menettelytapoja, joihin työntekijän tulee
ryhtyä, mikäli hän havaitsee esimerkiksi korruptioon liittyvää toimintaa.
Vuosittaisella henkilöstötutkimuksella kerätään myös taloudelliseen vastuuseen
liittyviä havaintoja.