Tukea ja aktivointia eri elämänvaiheissa

Kiilto ja KiiltoClean tukevat henkilöstön työssä jaksamista eri
elämäntilanteissa. Vuorotteluvapaa, osa-aikaeläke, etätyö tai lyhennetty
työaika tarjoavat joustomahdollisuuksia henkilöstön arkeen. Sairaan
lapsen hoitopalvelu helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista.
Osasairauslomakäytäntö puolestaan auttaa silloin, kun työkyky ei riitä
täyteen työpanokseen, mutta on tärkeää saada arjen rytmi takaisin.
Työllä on usein myös kuntouttava rooli.

Kiilto ja KiiltoClean tukevat henkilöstönsä fyysistä kuntoa
tarjoamalla monipuolisesti vaihtoehtoja erilaisille liikkujille.
Kampanjat ja kuntotestit kirittävät työntekijöiden aktiivisuutta
riittävästä liikunnasta huolehtimiseen. Kiillossa ja KiiltoCleanissä on
käytössä Aktiivisen työpaikan sertifiointi, joka päivitetään kahden
vuoden välein. Sertifiointi on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja
kehittämisen väline, ja sen tärkeimpänä tavoitteena on antaa
osallistuville organisaatioille palautetta henkilöstöliikunnan eri
osa-alueista.