Valitusmekanismit ja epäkohdista ilmoittaminen

Sosiaaliseen vastuuseen liittyvien huomioiden saattaminen yhtiön johdon tietoon tapahtuu normaalin esimiestyön kautta. White Book –ohjeessa on myös selvennetty niitä menettelytapoja, joihin työntekijän tulee ryhtyä, mikäli hän havaitsee työssään epäkohtia.

Vuosittaisella henkilöstötutkimuksella kerätään myös sosiaaliseen vastuuseen liittyviä havaintoja.