Urakoitsijat

  • Urakoitsijalla on samanlainen vastuu kierrättää pakkausjätettä kuin muillakin yrityksillä.​
  • Yrityksen/yrittäjän on järjestettävä tyhjien pakkausten kuljetus terminaaleihin.​
  • Eri materiaalit on kierrätettävä omina puhtaina jakeinaan.​
  • Kiillon muoviastiat tyhjennetään huolellisesti ja astia voidaan hävittää energiajätteenä, jos astia on puhdas ja kuiva voi muoviastian viedä myös kierrätykseen. Metallikahva on hyvä irrottaa ja laittaa metallinkeräykseen.​
  • Muovikansi voidaan kierrättää tai hävittää energiajätteenä.