Kiilto Oy

Tavoite: kasvava osuus.

Tavoite: laskeva trendi. Energiaintensiteetin vuosittaiseen suuruuteen vaikuttaa suuresti vuodenaikojen lämpötilavaihtelut.

 

 

Tavoite: Vähentää muun kuin valmistukseen menevän veden kulutuksen osuutta kokonaiskulutuksesta.

 

 

KiiltoClean Oy

Tavoite: laskeva trendi